Šī lapa tika tulkoti automātiski, izmantojot tiešsaistes rīku. Lūdzu palīdziet uzlabot tulkojumu, pievienojot savus ierosinājumus par "Komentārs" sienām pie lapas apakšā. Paldies jums !.

Kā lūgt saskaņā ar Bībeli


Šī lūgšana ir pieejams tikai šajās valodās: Angļu - Spāņu

Mēs vēlamies, lai sazinātos ar Dievu. Mēs vēlamies izteikt viņam savas vajadzības un jūtas. Un mēs vēlamies dzirdēt viņa atbildi.

Dievs rakstīja Bībeli caur praviešiem un lieciniekiem. Let 's to izpētīt, lai uzzinātu, kā sazināties ar Dievu.

Šī senā grāmata palīdzēs mums šodien 21.gadsimtā. Šīs zināšanas palīdzēs mums lūgties un pieskarties sirds Debesu Tēva.Svētais Gars mūs vada.

Es nolēmu grupai šajā lapā ikoniskā Bībeles par lūgšanu. Es drukāti treknā drukā visas frāzes un vārdus, kas ir galvenais, lai zināt, kā lūgties.

Lasīt katru teikumu uzmanīgi, īpašu uzmanību pievēršot izceltajiem vārdiem. Tiklīdz jūs saprotat, vienkārši piemērot padomu jūsu lūgšanām. Dariet to uzreiz. Nedomāju, ka pārāk daudz par to. Darīt to kā bērns būtu, ar pilnīgu ticību.

Tagad nokļūt gatavs sasniegt troņa Dieva!

Mācīsimies tagad, kā lūgties saskaņā ar Bībeli. Te ir pirmais dzejolis ...


Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit - MATEJA 21:22


Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks - MARKA 11:24

Tad Viņš tiem sacīja: "Kad lūdzat Dievu, tad sakait:
Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu
un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram,
kas mums ir parādā, un neieved mūs kārdināšanā." - LŪKAS 11:2-4


Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti, un ar Viņa brāļiem - APUSTUĻU DARBI 1:14


...un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās - APUSTUĻU DARBI 2:42


To dzirdējuši, viņi vienprātīgi lūdza Dievu, sacīdami: "Kungs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tanī - APUSTUĻU DARBI 4:24


...savās lūgšanās, vienumēr lūgdams, lai reiz pēc Dieva gribas man pašķirtos ceļš pie jums - ROMIEŠIEM 1:10


...priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās - ROMIEŠIEM 12:12


Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to var arī izskaidrot - 1 KORINTIEŠIEM 14:13


...ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem - EFEZIEŠIEM 6:18


Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā - FILIPIEŠIEM 4:6


Bet īsta atraitne, viena pati palikusi, ir likusi savas cerības uz Dievu un pastāv lūgšanās un pielūgšanās nakti un dienu - 1 TIMOTEJAM 5:5


Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm - EBREJIEM 5:7


Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos - JĒKABA 1:6-7


Tāpat, vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas - 1 PĒTERA 3:7

Vai jūs vēlētos ieteikt citas Bībeles iekļaut šeit? Lūdzu, dariet to caur komentāru sienām atrodas pie lapas apakšā. Paldies!Paldies par lasījumā šo emuāru "Kā lūgt saskaņā ar Bībeli"!

Tagad es aicinu jūs veikt citu lūgšanu. Tas ir vissvarīgākais lūgšana.
Šī lūgšana dos labumu jūsu mūžību.

Lūdzu, sekojiet šai saitei:


Lūgšana PestīšanasKā lūgt saskaņā ar Bībeli; ko jūs domājat par šo emuāru?

Lūdzu, atstājiet savus komentārus zemāk.

Paldies!


Bībele - Attēli: Kā lūgt

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana

Lūdzu atstājiet jautājumu vai labu un konstruktīvu komentāru tepat.
Jūs pat varat darīt to kā anonīms.